knipsel-svck
Breda, augustus 2018

Eind 2018 wordt er gestart met (vervolg)trainingen en opfriscursussen via E-learning op een nieuw trainingsportaal van SVCK. Zodoende kunnen coffeeshops het scholingsniveau up-to-date houden en voldoen aan de basiskennis op het gebied van cannabisverkoop. Dit online trainingsportaal is een samenwerking met de plaatselijke coffeeshopvereniging VCE uit Eindhoven. Deze lokale vereniging van professionele coffeeshops heeft deze E-learning ontwikkeld en getest. De inhoud van deze trainingsmethodiek voldoet aan de criteria die SVCK stelt aan haar opleidingen.

Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten is sinds 2014 actief binnen de cannabissector als landelijk opleidingsinstituut voor personeel en verkoop-medewerkers van coffeeshops. Op basis van hun ervaringen met het Keurmerk voor coffeeshops te Haarlem hebben zij een vakopleiding ontwikkeld die naadloos aansluit aan de behoefte van dit model voor gemeentelijk coffeeshopbeleid. Model Haarlem (coffeeshop-keurmerk) komt de laatste jaren in diverse adviezen en rapporten als voorbeeld uit de bus voor een succesvol coffeeshopbeleid. In dit Haarlems model is een belangrijk accent gelegd op de scholing van coffeeshoppersoneel. De SVCK praktijkopleiding voor coffeeshoppersoneel is in samenwerking met de sector en professionele trainingspartners ontwikkeld. In 2015 is de ‘Basis Training Cannabis Verkoper’ op advies van staatssecretaris Martin van Rijn als interventie opgenomen in de database van het RIVM, loketgezondleven.nl. De certificering van coffeeshops met het trainingspakket van SVCK is al door verschillende gemeenten opgenomen bij het invoeren van nieuw lokaal coffeeshopbeleid. SVCK heeft inmiddels een breed netwerk binnen de sector ontwikkeld en zet daar al ruim vier jaar op in met een volledig uitgewerkte basistraining voor verkoopmedewerkers van coffeeshops. Er is inmiddels een steeds breder draagvlak, bij gemeenten en lokale coffeeshopbonden inclusief de PCN, BCD en bij Cannabis Connect, om tot een volwaardig scholingsprogramma voor de gehele cannabisketen te komen.

SVCK werkt onder andere met erkende trainers van de Trimbos-training ‘Goed Gastheerschap in de Coffeeshop”. Dit met het oog op hun reeds erkende lesstof op het gebied van verslaving en volksgezondheidsrisico’s bij cannabisgebruik. Tijdens de praktijkdag worden echter nog vijf andere coffeeshop-gerelateerde onderwerpen behandeld met professionele trainers en branchespecialisten. De kosten van de training(en) van SVCK worden op dit moment door de coffeeshop ondernemers zelf gedragen. Sinds 2014 heeft SVCK personeel van tientallen coffeeshops verspreidt over heel Nederland getraind. Ruim 350 deelnemers hebben nu met succes de ééndaagse training van SVCK doorlopen en zijn in het bezit van een certificaat.

Het nieuwe online trainingsportaal kan worden ingezet om (nieuw) personeel snel en voordelig de basiskennis mee te geven die nodig is in ons moderne coffeeshopbeleid. Gecertificeerd personeel die de praktijkdag hebben gevolgd kunnen het E-learning pakket gebruiken om hun kennis op niveau te houden en nascholing te volgen.

SVCK vind het belangrijk dat er een consistent landelijk beleid komt wat betreft scholing van personeel en de verbetering van coffeeshops als preventie-,informatie- en voorlichtingspunt voor cannabisconsumenten. Het uitgebreide trainingspakket van SVCK is gebaseerd op de vraag vanuit gemeenten, coffeeshop(bonden) en de cannabisconsument, en is een bewezen middel om de verkoop en het gebruik van cannabisproducten in goede banen te leiden.

SVCK organiseert zes tot tien keer per jaar praktijkdagen op verschillende plaatsen in het land.

De E-learning op het online trainingsportaal zal eind 2018 operationeel worden.

svck.nl