De door SVCK op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van tekst en of beeldmateriaal van deze website is alleen na schriftelijke toestemming van SVCK toegestaan.

Laatste update 25 mei 2015 Р13:44 uur