Voor wie is de training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper geschikt?
De training is geschikt voor zowel medewerkers als exploitanten die werkzaam zijn binnen de cannabisketen.

Moet ik een vooropleiding hebben om deel te kunnen nemen?
Dit is niet nodig. Iedereen mag en kan deelnemen.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de training?
De training gaat in op onderdelen als productkennis, preventie, regelgeving, ethiek, veiligheid en communicatie.

Hoe is de training opgebouwd?
De training bestaat uit 2 dagdelen van vijf uur verdeeld over 2 trainingsbijeenkomsten.

Hoe moet ik me inschrijven?
Dit gaat geheel online via de website www.svck.nl onder het kopje inschrijven. Indien gewenst kan er ook een hardcopy inschrijfformulier gedownload worden onder het kopje downloads. Dit formulier kan daarna per e-mail naar de stichting verstuurd worden.

Kan ik ook individueel meedoen?
Primair organiseert de stichting trainingen voor groepen medewerkers van coffeeshops. Als iemand individueel mee wilt doen bekijkt de stichting op dat moment wat er mogelijk is.

Vindt er toetsing plaats, zo ja wat wordt er exact getoetst?
Er vindt toetsing plaatst. De bekwaamheid en kennis die de deelnemer in de training heeft verworven wordt getoetst.

Op wat voor wijze wordt er getoetst?
Voorafgaand aan de training geeft de trainer duidelijke informatie over de examenstof en de wijze van examineren. Het examen wordt ter afronding van de laatste trainingsdag georganiseerd.

Stel ik ben gezakt voor het examen, mag ik in dat geval herkansen?
Iedere deelnemer heeft het recht om een examen te herkansen in geval van dringende redenen. Afhankelijk van tijdstip van afmelding en omstandigheden kan het zijn dat voor het herexamen kosten in rekening gebracht worden.

Wat zijn de kosten voor het examen?
De kosten voor deelname aan examens zijn ingesloten in het totaalbedrag van de training. Mocht een deelnemer het examen niet halen dan wordt de mogelijkheid geboden om een herexamen te doen tijdens de eerstvolgende examenronde. Hiervoor wordt € 20,- in rekening gebracht.

Moet je je legitimeren tijdens de training en het examen?
De identiteit van een deelnemer die deelneemt aan zowel de training als aan het examen zal worden gecontroleerd. Als legitimatie worden de volgende documenten geaccepteerd: geldige Europese Identiteitskaart (EIK), geldig paspoort en een geldig rijbewijs.

Wat krijg ik als ik slaag voor het examen?
Bij het behalen van het examen ontvangen deelnemers het door de stichting erkende certificaat Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper dat uniek is binnen de cannabisketen. Hiermee kan men zich onderscheiden binnen de branche.

Wat houdt het register exact in?
Het register geeft antwoord op de vraag of een persoon de Training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper heeft behaald. Het register is eigendom van de stichting.