Waar houdt de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper zich mee bezig?
De stichting heeft als doel het vergroten van de vakbekwaamheid binnen de cannabisketen. Hiervoor organiseert de stichting onder andere trainingen en examens.

Waarom is het verstandig om mijn personeel op te leiden?
Medewerkers opleiden binnen de cannabisketen is een erg actueel onderwerp. Overheid en samenleving hechten hier steeds meer waarde aan. Coffeeshop exploitanten kunnen zich hiermee onderscheiden.

Wordt de training verplicht gesteld in de toekomst?
Scholing gaat steeds belangrijker worden binnen de cannabisketen. Voor deelnemende coffeeshops aan het wietexperiment geldt straks een verplichting.

Waaruit bestaat het trainingsaanbod van de stichting?
Sinds het voorjaar van 2014 is de Training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper in de markt gezet. Hierbij wordt ingegaan op productkennis, regelgeving, preventie, veiligheid en nog veel meer.

Is de training flexibel wat onderwerpen betreft?
De training bestaat over het algemeen uit vaste onderwerpen, uiteraard is er beperkte ruimte voor flexibele onderwerpen wat in overleg besloten zal worden. Daarnaast is er ruimte voor gespreksvaardigheden, commerciële vaardigheden, teambuilding en discussie.

Hoe is de training opgebouwd?
De praktijkdag bestaat uit 2 dagdelen van 3,5 uur. De praktijkdag wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat bestaat uit meerkeuzevragen.

Wie heeft het trainingsmateriaal van de Training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper ontwikkeld?
De stichting heeft het materiaal samengesteld met een aantal toonaangevende (branche)partners zoals bijv. Trimbos en Jellinek.

Door wie wordt de training verzorgd?
De training wordt verzorgd door ervaren trainers, deskundigen en branchespecialisten.

Wat zijn de kosten van de Training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper?
Kosten per deelnemer is afhankelijk van de pakketkeuze. 

Wat krijgen deelnemers als zij slagen voor het examen?
Bij het behalen van het examen ontvangen deelnemers het door de stichting uitgereikte certificaat Vakbekwaam Cannabis Verkoper

Wat houdt het register in dat de stichting beheert?
Het register geeft antwoord op de vraag of een persoon de Training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper heeft behaald. Het register is eigendom van de stichting.

Wat is er zo bijzonder aan gecertificeerde medewerkers?
Met gecertificeerde medewerkers voldoet een coffeeshop aan de eisen van cannabisverkoop met betrekking tot het onderdeel scholing. Deze opleiding is toereikend voor deelnemers aan het experiment gesloten coffeeshopketen.