Maak kennis met cannabis en een coffeeshop in de gemeente

Naast trainingen voor coffeeshopmedewerkers biedt SVCK sinds 2016 een interventie aan die van oorsprong gericht was op ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar.
Deze ‘Cannabis Info Avond’ is bijvoorbeeld gericht op ouders, voogden of verzorgers en kan worden ingezet in (gecombineerde) opdracht van gemeenten, het onderwijs, de hulpverlening of de coffeeshop zelf. Daarnaast kan dit evenement en de workshops op diverse manieren worden ingezet. De avond is geschikt voor allerlei doelgroepen en beroepsgroepen. Deelnemers kunnen de juiste kennis opdoen over cannabis, de eventuele risico’s van gebruik en de rol die een coffeeshop daarbij in een gemeente speelt en kan daarna betere gesprekken voeren op dit onderwerp. De organisatie wordt volledig verzorgt door SVCK.

headerinfovond

Meerdere disciplines
De avond wordt ingevuld door sprekers van verschillende disciplines. Hierbij valt te denken aan vertegenwoordigers van het welzijnswerk, de gemeente, de verslavingszorg, de politie, de coffeeshopbranche en ervaringsdeskundigen. Vooral het drempelverlagende aspect van deze interventie biedt belangstellenden de mogelijkheid om een coffeeshop van de binnenzijde te kunnen bekijken en vrijuit vragen te stellen over cannabis. Er kan op een deskundige wijze antwoord en uitleg worden gegeven op de vragen.

Tijdens deze informatie avond worden de bezoekers geïnformeerd over de verschillende facetten van het onderwerp cannabis coffeeshops en risico’s. Middels persoonlijke interacties kunnen bezoekers hierover de nodige vragen stellen en worden zij voorzien van voorlichtingsmateriaal. Ook krijgen zij handreikingen aangeboden waarmee zij drugsgebruik (eerder) kunnen signaleren en wordt besproken hoe zij daarover in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun kind, hun collega of bijvoorbeeld de huisarts.

Succesvolle pilots
Een soortgelijke “Coffeeshop stapavond” is meerdere malen beproefd in de gemeente Goes en blijkt een effectief middel te zijn om kennis over te dragen naar ouders en ze vooral rechtstreeks te betrekken bij drugsgebruik onder jongeren. Met dit product kunnen ouders een significante rol spelen in een effectief drugsbeleid. Verzorgers, buurtbewoners en anders geïnteresseerden kunnen op een ongedwongen manier kennis maken met cannabis en coffeeshops.

Waarom deze avond
De Cannabis Info avond wordt gehouden omdat er veel onwetendheid is over cannabis en coffeeshops. Voor mensen die niet in aanraking komen met coffeeshops of met het middel cannabis zijn feiten en fictie vaak niet goed van elkaar te onderscheiden. Goede preventie begint bij de ouders en de scholen. De juiste informatie is niet altijd direct binnen handbereik. Deze doelgroep vind het ‘zomaar’ naar binnen stappen bij een coffeeshop vaak een te hoge drempel. SVCK werkt met professionele ondernemers en gastvrije coffeeshops.

Het resultaat
Een Cannabis Info avond zal eventuele onwetendheid bij mensen doen verminderen en een verduidelijking geven wat betreft het middel cannabis en het fenomeen coffeeshop. De coffeeshop kan zich profileren ls een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Daarnaast is een belangrijk resultaat van deze interventie dat het drempelverlagend werkt voor mensen om informatie te vragen aan de verschillende deskundigen. Mogelijk leidt dit tot een verbetering in de relatie tussen bijvoorbeeld verzorgers en tieners bij vraagstukken over cannabis- en/of ander druggebruik.

Betrokken partijen
Voor de verschillende disciplines wordt een samenwerking aangegaan met de gemeente, de politie, cannabis deskundigen, lokale hulpverlening of verslavingszorg, de wijkagent en de deelnemende coffeeshop(s).
Meer informatie
Voor informatie, prijzen of het boeken van de Info avond kunt u contact opnemen met SVCK.