Naast trainingen voor coffeeshopmedewerkers biedt SVCK vanaf 2016 een interventie aan die met name gericht is op ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar. Deze interventie, ‘Coffeeshop Info avond voor ouders’ is specifiek gericht op ouders, voogden of verzorgers en kan worden ingezet in (gecombineerde) opdracht van gemeenten, de hulpverlening of coffeeshops.

Meerdere disciplines
Tijdens deze Info avond worden belangstellenden geïnformeerd over de verschillende disciplines die betrokken zijn bij dit onderwerp. Middels persoonlijke interacties kunnen ouders hierover de nodige vragen stellen en worden zij voorzien van voorlichtingsmateriaal. Ook krijgen ouders handreikingen aangeboden waarmee zij drugsgebruik (eerder) kunnen signaleren en wordt besproken hoe zij daarover in gesprek kunnen gaan met hun kind.

De avond wordt ingevuld door sprekers van verschillende disciplines. Hierbij valt te denken aan vertegenwoordigers van de verslavingszorg, het welzijnswerk, de gemeente, de politie en de coffeeshopbranche. Vooral het drempelverlagende aspect van deze interventie biedt ouders de mogelijkheid om een coffeeshop van de binnenzijde te kunnen bekijken.

Succesvolle pilots
Een soortgelijke stapavond is meerdere malen beproefd in de gemeente Goes en blijkt een effectief middel te zijn om kennis over te dragen naar ouders en ze vooral rechtstreeks te betrekken bij drugsgebruik onder jongeren. Met dit product kunnen ouders een significante rol spelen in een effectief drugsbeleid.

Waarom deze avond
De coffeeshop Info avond wordt gehouden omdat er onder ouders, voogden of verzorgers veel onwetendheid is over cannabis en coffeeshops. Voor mensen die niet in aanraking komen met coffeeshops of met het middel cannabis zijn feiten en fictie vaak niet goed van elkaar te onderscheiden. Goede preventie begint bij de ouders en de juiste informatie is niet altijd binnen handbereik. Deze doelgroep vind het ‘zomaar’ naar binnen stappen bij een coffeeshop vaak een te hoge drempel.

Het resultaat
Een coffeeshop Info avond zal eventuele onwetendheid bij mensen doen verminderen en een verduidelijking geven wat betreft het middel cannabis en het fenomeen coffeeshop. Daarnaast is een belangrijk resultaat van de avond dat het drempelverlagend werkt voor mensen om informatie te vragen aan de desbetreffende discipline. Mogelijk leidt dit tot een verbetering in de relatie tussen ouders en kinderen bij vraagstukken over cannabis- en/of ander druggebruik.

Betrokken partijen
De organisator is Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK). SVCK verzorgt onder andere de training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper die als interventie is opgenomen op de interventiedatabase van VWS. Deze training biedt medewerkers en exploitanten die werkzaam zijn binnen de cannabisketen de juiste tools. De training wordt verzorgd in combinatie met lokale hulpverleners die ‘Goed Gastheerschap in de coffeeshop’ van het Trimbos hebben gevolgd.

Voor de verschillende disciplines wordt een samenwerking aangegaan met de gemeente, de politie, ede lokale hulpverlening en verslavingszorg.
Er bestaat voor deze avond een vast samenwerkingsverband met Stichting We Smoke en Info dealer.

Stichting We Smoke is een consumentenorganisatie die een actieve rol speelt bij beleidsontwikkelingen en de belangen behartigd van de cannabis consument in Nederland. WeSmoke is een jaarlijkse gastspreker sinds 2011 bij de beproefde ‘Coffeeshop Info avonden’ te Goes.

Info Dealer is een professional die werkzaam is in de verslavingspreventie en op verschillende manieren individuen en groepen van informatie voorziet over verslavende middelen.

Meer informatie
Voor meer informatie of het boeken van de coffeeshop Info avond kunt u contact opnemen met SVCK.