Privacy Policy
SVCK is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers (cursisten) en overige bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SVCK houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt SVCK uw gegevens vast. SVCK gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om opdrachtgevers en/of deelnemers (cursisten) van (nieuwe) diensten van SVCK op de hoogte te houden. Hierbij tracht SVCK rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij SVCK. Dan laten wij uw gegevens hiervoor blokkeren.

Klikgedrag
Op de website van SVCK worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website van de stichting te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan SVCK haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
De Privacy Policy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Policy
SVCK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om de Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste update 25 mei 2015 – 13:58 uur