De Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten heeft als doel het vergroten van de vakbekwaamheid binnen de cannabisketen door het verzorgen van scholing binnen de cannabisketen, het fungeren als exameninstituut voor het behalen van diverse vakbekwaamheidsdiploma’s en het beheren van een eigen register waarin te zien is of een persoon een of meerdere vakbekwaamheidsdiploma’s heeft behaald.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het organiseren van trainingen, workshops, lezingen, projecten en andere activiteiten.

Het opleiden van coffeeshopmedewerkers is een actueel onderwerp. De samenleving vraagt om opgeleide medewerkers van coffeeshops die met kennis van zaken hun klanten bijvoorbeeld kunnen wijzen op mogelijke gezondheidsgevaren, in bepaalde gevallen de verkoop van cannabis kunnen weigeren en voorlichtingsmateriaal kunnen aanbieden.

Hiervoor heeft SVCK samen met een aantal toonaangevende partners de training Goed Verkoperschap ontwikkeld.