SVCK heeft samen met haar partners de training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper ontwikkeld. Deze training biedt medewerkers en exploitanten die werkzaam zijn binnen de cannabisketen de juiste tools. Onderwerpen die aan de orde komen zijn productkennis, preventie, regelgeving, ethiek, veiligheid en communicatie. De training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper wordt aangeboden in 2 varianten namelijk de basis variant en de extra variant. De basis variant duurt 1 trainingsdag.  De deelnamekosten voor de basis variant bedragen 305 euro per persoon. De extra variant duurt 2 trainingsdagen en is uitgebreid met extra trainingsonderdelen. Kosten van de extra variant op aanvraag.

Erkend certificaat
Beiden varianten worden afgesloten met een examen waarmee de kennis van de trainingsonderdelen wordt getoetst. Bij het behalen van het examen ontvangen deelnemers direct het door SVCK erkende certificaat Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper. Met gecertificeerde medewerkers voldoet een coffeeshop aan de toekomstige eisen van cannabisverkoop met betrekking tot het onderdeel scholing.

Trainingsonderdelen basis variant (8 contacturen)
- Politiek, beleid & consument
- Productkennis & historie
- Lokaal beleid & handhaving
- Verslaving & gezondheid
- Documentencontrole
- Omgaan met agressie
- Omgaan met een overval

Optioneel
- Losse modules: veiligheid, product- en verkoopethiek, verslaving
- Bedrijfshulpverlening (BHV)
- Media training (voor management)
- Veiligheidscan (voor management)

Uniek aanbod
- Kosten per deelnemer bedragen 305 euro voor de basis variant
- Inclusief lesmaterialen en examinering
- Inclusief vakbekwaamheidscertificaat
- Inclusief locatie en lunch
- Geen benodigde vooropleiding
- Groepsgrootte minimaal 12 personen
- Locatie in overleg
- Inhoud eventueel afgestemd met partners zoals verslavingszorg, politie en gemeente
- Training verzorgd door ervaren trainers, deskundigen en branchespecialisten
- Ruimte voor gespreksvaardigheden, commerciële vaardigheden, teambuilding en discussie

Toegevoegde waarde
Na het volgen van de training Vakbekwaamheid Cannabis Verkoper is de cursist in staat om zijn of haar werkzaamheden nog beter uit te voeren. De uitbreiding van zowel kennis als vaardigheden dragen bij aan de verdere professionalisering van de cannabisketen.